"ХИМЕКС - 96" АД БУРГАС

„Химекс-96 „ АД Бургас е дружество с над 40 годишен опит в областта на търговията с полимери, течни химикали, каучукови изделия, автомобилни гуми, лаковобояджийски стоки, медицински и лабораторни консумативи,   препарати за дезинфекция и почистване.

Фирмата е приемник  на  държавното предприятие ТП „Химснаб” Бургас, което е създадено през 1966г. Първоначално съществува като поделение на ДП „Химиморт” София, но през 1979г. преминава в структурата на ДСО „Химснаб” София. През 1991г. е преобразувано в ЕАД „Химекс” Бургас.

От 1996 г. собствеността е изцяло частна.

Предметът на дейност е запазен като непрекъснато работим върху разнообразието  на стоковата листа, за да отговорим на изискванията и нуждите на потребителите. Предлаганите от нас стоки са с високо качество, произведени от водещи световни фирми от ЕС, Русия, Турция, Азия. Фирмата е специализирана в доставките на течни химикали в разфасовки  във варели и еднотонни  контейнери.  Доставките на медицински изделия, консумативи,  препарати за дезинфекция и почистване на територията на община Бургас се извършват със собствен транспорт на дружеството.

През 2008г. фирмата разшири дейността си  и разкри производство на плетени оградни мрежи от поцинкована тел .  

Химекс-96 АД притежава собствена складова база, разположена върху 4000 кв.м. терен, от които 3000 кв.м. закрита складова площ. Търговската база е в непосредствена близост до Пристанище Бургас в силно активна индустриално-търговска зона. Търговията с медицински и лабораторни  консумативи, препарати за хигиенно  почистване и дезинфекция, се извършва в специализиран магазин  , собственост на дружеството, ситуиран в административния център на  гр.Бургас.

Гаранция за бързото и компетентно обслужване на контрагентите е обстоятелството, че във фирмата работят висококвалифицирани специалисти , познаващи в детайли характеристиките на продуктите и особеностите на бизнеса.

„Химекс-96 „ АД притежава сертификат за качество  ISO 9001: 2000,  Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на ИАЛ с рег. № IV-Р-Т/МИ-451/2008г.